Orang Mu`min tercipta penuh coba


Oleh

Syaikh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halaby

——————————————————————————–

Kata Pengantar

Dalam
kesempatan kali ini kami hadirkan ke hadapan pembaca, uraian yang
sangat bagus sekali dari seorang tokoh ‘alim Syaikh Ali bin Hasan bin
Ali bin Abdul Hamid Al-Halaby mengenai sifat-sifat seorang mukmin.
Tulisan ini diterjemahkan dari Majalah Al-Ashalah edisi 15, 16 th III
-15 Dzul Qa’dah 1415H, dan dimuat di Majalah As-Sunnah edisi 07/th
III/1419-1998.


Orang Mukmin Tercipta Penuh Coba

Terdapat riwayat yang shahih bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Artinya
: Sesunguhnya seorang mukmin tercipta dalam keadaan Mufattan (penuh
cobaan), Tawwab (senang bertaubat), dan Nassaa’ (suka lupa), (tetapi)
apabila diingatkan ia segera ingat”. [Silsilah Hadits Shahih No. 2276].


Hadist
ini merupakan hadits yang menjelaskan sifat-sifat orang mukmin,
sifat-sifat yang senantiasa lengket dan menyatu dengan diri mereka,
tiada pernah lepas hingga seolah-olah pakaian yang selalu menempel pada
tubuh mereka dan tidak pernah terjauhkan dari mereka.


Mufattan

Artinya
: “Orang yang diuji (diberi cobaan) dan banyak ditimpa fitnah.
Maksudnya : (orang mukmin) adalah orang yang waktu demi waktu selalu
diuji oleh Allah dengan balaa’ (bencana) dan dosa-dosa”. [Faid-Qadir
5/491].


Dalam
hal ini fitnah (cobaan) itu akan meningkatkan keimanannya, memperkuat
keyakinannya dan akan mendorong semangatnya untuk terus menerus
berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta’ala, sebab dengan kelemahan
dirinya, ia menjadi tahu betapa Maha Kuat dan Maha Perkasanya Allah,
Rabb-nya.

Menurut sebuah riwayat dalam shahih Bukhari dan shahih Muslim, sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.


“Artinya : Perumpamaan
orang mukmin ibarat sebatang pokok yang lentur diombang-ambing angin,
kadang hembusan angin merobohkannya, dan kadang-kadang meluruskannya
kembali. Demikianlah keadaannya sampai ajalnya datang. Sedangkan
perumpamaan seorang munafik, ibarat sebatang pokok yang kaku, tidak
bergeming oleh terpaan apapun hingga (ketika) tumbang, (tumbangnya)
sekaligus”.
[Bukhari : Kitab Al-Mardha, Bab I, Hadist No. 5643, Muslim No. 7023, 7024, 7025, 7026, 7027].


Ya,
demikianlah sifat seorang mukmin dengan keimanannya yang benar, dengan
tauhidnya yang bersih dan dengan sikap iltizam (komitment)nya yang
sungguh-sungguh.


Tawaab Nasiyy

Artinya : “Orang yang bertaubat kemudian lupa, kemudian ingat, kemudian bertaubat”. [Faid-Al Qadir 5/491].


Seorang
mukmin dengan taubatnya, berarti telah mewujudkan makna salah satu
sifat Allah Subhanahu wa Ta’ala, yaitu sifat yang terkandung dalam
nama-Nya : Al-Ghaffar (Dzat yang Maha Pengampun). Allah Subhanahu wa
Ta’ala berfirman.


“Artinya
: Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat,
beriman dan beramal shalih, kemudian tetap di jalan yang benar”. [Thaha
: 82].


Apabila Diingatkan, Ia Segera Ingat.

Artinya
: “Bila diingatkan tentang ketaatan, ia segera bergegas melompat
kepadanya, bila diingatkan tentang kemaksiatan, ia segera bertaubat
daripadanya, bila diingatkan tentang kebenaran, ia segera
melaksanakannya, dan bila diingatkan tentang kesalahan ia segera
menjauhi dan meninggalkannya”.


Ia
tidak sombong, tidak besar kepala, tidak congkak dan tidak tinggi hati,
tetapi ia rendah hati kepada saudara-saudaranya, lemah lembut kepada
sahabat-sahabatnya dan ramah tamah kepada teman-temannya, sebab ia tahu
inilah jalan Ahlul Haq (pengikut kebenaran) dan jalannya kaum mukminin
yang shalihin.


Terhadap
dirinya sendiri ia berbatin jujur serta berpenampilan luhur, sedangkan
terhadap orang lain ia berperasaan lembut dan berahlak mulia, bersuri
tauladan kepada insan teladan paling sempurna yaitu Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wa sallam, yang telah diberi wasiat oleh Rabb-nya
dengan firman-Nya :


“Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka …..”. [Ali Imran : 159]


Inilah sifat seorang mukmin. Ini pula jalan hidup serta manhaj perilakunya

http://mifty-away.tripod.com/id51.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: